7:00  -  8:00   Volná hra

8:00  -  8:15   Cvičení

8:15  -  9:00   Učení a procvičování básniček a říkadel  

9:00  -  9:30   Svačinka

9:30 - 10:00   Program 

 ( vyrábění, kreslení, zpívání, divadélko, tancování, poznávací, sportovní, procvičování jemné a hrubé motoriky ...)

10:00 - 11:00  Vycházka

11:00 - 11:30  Volná hra

11:30 - 12:00  Oběd

12:00 - 14:00  Spánek - čtení pohádek, poslech relaxační hudby

14:00 - 14:30  Svačinka 

14:30 - 16:30  Společná hra