Ceník na školní rok 2019/2020

 

Docházka:

5 dní v týdnu : 250,- / den

4 dny v týdnu: 270,- / den

2 - 3 dny v týdnu: 290,- / den

 

 

Školní rok 2018/2019

 

Docházka:

5 dní v týdnu : 230,- / den

4 dny v týdnu : 250,- / den

2 - 3 dny v týdnu : 270,- / den

 

Cena zahrnuje:

2x svačinku

1x oběd

Celodenní pitný režim

+ Každodenní program : zábavná výuková činnost s ohledem na věk dětí (výtvarná, hudební, manuální, pohybová atd.)

+ Kulturní akce : divadlo, kino, výstavy, zoo, výlety, narozeninové dárky, dort, vánoční, velikonoční balíčky ...

 

 

 

Platby:

Platba se provádí pouze v hotovosti měsíc předem, v termínu od 15. do 16. dne v měsíci, a je nevratná.

Platba je paušální, při celotýdenní docházce se vždy platí všechny pracovní dny v měsíci.

Dítěti, které bude nemocné minimálně 10 pracovních dní, a donese potvrzení od lékaře, bude v příštím měsíci vráceno stravné (40,-/den).

 

Veškerý chod školky je hrazen pouze ze školného, nemáme žádné dotace.